Systemisk-consult

SYSTEMISK-CONSULT

Fortælletid er en kvalitativ alternativ undervisningsform, der kan udvikle og understøtte elevernes nysgerrighed, sprog, refleksivitet og analyse. Systemisk-consult er indgået i et samarbejde med Fortælletid, omkring udarbejdelse af undervisningsmaterialet hertil.

Undervisningsmaterialet består af tre elementer: En lærervejledning, en powerpoint direkte til undervisningen i klassen og elevark der frit kan downloades og bruges til opgaverne. Vi har lagt vægt på at det er enkelt og direkte anvendeligt sammen med fortællingerne. Desuden er alle undervisningsforløb koblet op på de til enhver tid gældende fælles mål fra undervisningsministeriet – derudover er der tydelige og synlige elevmål til hver undervisningslektion, samt bevægelse i undervisningen til stort set alle forløb.

Systemisk-consult er et konsulentfirma, der arbejder med skoleudvikling, inklusion og teamudvikling m.m. på både skoler og daginstitutionsområdet.

Systemisk-consult arbejder med korte og lange udviklingsforløb. Blandt andet er vi ansvarlige for gennemførelsen af et 3 årigt Mærsk projekt i Kerteminde kommune: Læring og trivsel i udvikling.

Alle forløb tilrettelægges ud fra individuelle ønsker og der lægges vægt på, at det kan bruges direkte i praksis. Ligesom at systemisk tænkning er et fundament indenfor alt hvad vi arbejder med.