Hvorfor fortællinger?

Vi lærer bedre gennem fortællinger

Den gode historie sætter gang i vores forestillingsevne. Vi kan pludselig se, høre og lugte et nyt univers, vi føler med hovedpersonerne og bliver dramaturgiens gidsler. Fortællingen er et effektivt redskab til at fastholde vores opmærksomhed. Det er ingen undtagelse i klasseværelset. Her lytter børnene ofte skarpere, koncentrerer sig mere og husker bedre, når fortællingen er mediet. Det er ikke bare tørre tal eller forkromede fakta. Det er nærvær, indlevelse og sansning. Det er næsten ligesom at være der selv.

Historier er huskeredskaber, instruktionsmanualer og moralske kompasser.

Aleks Krotoski

Fortællinger gør os mere empatiske og socialt bevidste

Vi kan ikke lade være med at identificere os med hovedpersonerne i en fortælling. Hvorfor gør de, som de gør? Hvordan ville vi handle eller føle, hvis vi var i deres sted? Og hvem holder vi egentlig med? Det er spørgsmål vi stiller os selv, mens fantasiens filmrulle spiller bag vores pandelapper.Spørgsmålene gør, at vi forholder os til andre menneskers følelser og handlinger. Vi låner for kort tid lidt af deres tilværelse. Vi gransker og bedømmer kritisk karakterernes sociale sammenspil. Sagt anderledes, er den fængende fortælling en af grundpillerne i udviklingen af menneskets sociale og empatiske evner.

Med fortællinger kan vi navigere rundt i samfundet

Børn og unge skal konstant tilpasse sig et komplekst og foranderligt samfund. Historier er en vigtig ingrediens i den proces. Mennesket sammenligner nye situationer og personlige erfaringer med fælles og kendte fortællinger i samfundet. Vi sætter vores egne erfaringer i kontekst med andres.

På den måde finder vi ud af, hvordan vi skal forholde os til det, vi oplever, hører eller ser. Når vi bestandigt møder nye sider af verden, leder vi efter kendte historier i vores erindring, som kan fortælle os, hvordan vi skal forholde os til det nye overfor os. Fortællingen bliver således et kompas, som vi kan bruge til at finde vej i samfundet omkring os.

Den, som ikke kender træerne, er fortabt i skoven.
Den, som ikke kender historierne, er fortabt i livet.

Engelsk ordsprog

Fortællinger er nøglen til at forestille sig fremtiden og forstå fortiden

Hukommelsen og forestillingsevnen er centrale elementer i historiefortællingen. Vi forstår nutiden ved at forstå fortiden. Murens fald forklarer bl.a., hvordan Europa hænger sammen i dag. Igen kan vi forestille os fremtiden ved at sammensætte elementer fra nutiden. Vi forstår altså, hvordan dagens samfund er opstået ved at skabe kausal sammenhæng mellem fortidens historier. Samtidig forestiller vi os livet i andre verdener, samfund eller tider via fortællinger. Evnen til at tænke i fortællinger er med andre ord både fortidens og fantasiens fartøj.

Vil du vide mere?

Vil du hurtigt vide mere om fortællingens potentiale?
Vi har gjort arbejdet for dig, og fundet frem til to korte videoklip fra forskningens verden:

Køb Fortælletid

Er du interesseret i at tilbyde Fortælletid til brug i dit sogn, provsti eller stift?
Se hvilke løsninger, vi tilbyder.