Jane Becker Ipsen

Jeg er uddannet i Århus i 2002. Jeg har været ansat som tegnsprogstolk hos Center for Døve i Århus et års tid, tolkecentret TC1866 ved Døveforeningen af 1866 i over 10 år og har arbejdet som undervisningskonsulent hos Center for Tegnsprog, Tegnsprogstolkeuddannelsen – Professionshøjskolen UCC.. find mig på http://jbi-tolk.dk…
– og jeg elsker at tolke historier – for alle skal have gode historier..