Laura Kamis Wrang

Laura voksede op med et ben i to forskellige kulturer. Danmark og Canada. Det har givet hende mulighed for at fortælle på både dansk og engelsk her i landet og i udlandet på festivaler og til særlige events. Hendes fortællestil henter materiale fra de klassiske fortællinger over fortolkninger af litterære værker og hyldester til kunstnere og forfattere i kulturlivet. Hendes personlige fortællinger deler ud af de erfaringer hun har gjort sig omkring de indviklinger, som hun har oplevet i livet. Hvis det er muligt inviterer hun gerne en musikalsk vinkel i spil. Laura har også undervist i fortællingens redskaber for lærere, præster, museumspersonale, bibliotekarer, forældre, børn og andre fortællere. Laura inddrager skuespillerens performancefærdigheder og hvordan fortællerens gave kan gøre oplæsninger til en større oplevelse med interaktion, kreative workshops og levendegørelse af stemmen som instrument.