Engelsk

Mellemtrin

Her finder du fortælinger og Kahoots til engelsk i mellemtrinnet. Glæd jer til at lytte!

Du finder Kahoots til mange af historierne. Tryk her for vejledning i hvordan du bruger Kahoot.