Nede i fru Hansens kælder

Hun er lidt sur, hende fru Hansen, men hvis du er med, bliver hun måske glad?

Rim og remser er gode til at træne sprogets lyde og rytme med. Og så er de sjove…

“Nede i fru Hansens kælder” er en klassisk dansk børneremse af ukendt oprindelse.

Fortæller: Katja Lange