Palmesøndag

Jøderne holder fest. For at fejre at de ikke længere er slaver, men er Guds udvalgte folk. Og i skrifterne står der om gode ting, om gode ting, der kommer. Jesus smiler til dem.

Hosianna i det højeste. Judas spiller sin rolle her.

Du kan finde en Kahoot-quiz til historien her.

Fortæller: Marianne Arup Fischer