Priser

Hos Fortælletid får I ubegrænset adgang til de kanaler, som jeres abonnement dækker.
I skal bare høre historier og nyde dem, mens vi har travlt med at indspille de næste.

Din skole kan vælge at købe en pakke bestående af én eller tre kanaler. En kanal består af ubegrænset adgang til video- og læringsmateriale til enten indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen. Pakken kan sammensættes frit efter jeres skoles behov. 

For kunder, der har købt Fortælletid, stiger prisen ikke, selv om der kommer flere og flere historier, læringsmaterialer, fag og fortællere på portalen.

DKK 8.000

Et års abonnement til én kanal. Vælg mellem: indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen.

DKK 16.000

Et års abonnement til alle tre kanaler.
Indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Abonnementsvilkår

Som abonnent hos Fortælletid.dk har abonnenten adgang til det antal undervisningskanaler, som det købte abonnement dækker. På kanalerne har abonnenten adgang til Fortælletids videofortællinger på Fortælletid.dk, samt det tilhørende undervisningsmateriale. Tjenesten er til abonnentens brug, så længe abonnementet er aktivt. Et abonnement gælder for én skole

Særaftaler med hele kommuner kan indgås separat.

1.

Medlemskab

Medlemskabet tilbydes som udgangspunkt kun til undervisningsinstitutioner med fast adresse i Danmark. Oprettelsen af abonnementet sker ved at kontakte Fortælletids administration eller direkte på Fortælletid.dk. Abonnenten har ansvaret for, at e-mailadressen som er oplyst til Fortælletid.dk er korrekt og aktiv.

Salgsbetingelser

Ved køb af abonnement hos Fortælletid får abonnenten adgang til det antal fortællinger på Fortælletid.dk-skolelogin, som abonnementet dækker, i et år fra købsdatoen. Ved køb af abonnement betales pågældende beløb gennem faktura sendt fra Fortælletid eller gennem fast betalingsaftale. Alle køb af abonnementer eller andre produkter pålægges 25% dansk moms. Enkeltstående køb faktureres en gang for alle og Fortælletid.dk forventer, at videoportalen holdes i drift mindst et år fra købsdato.

Abonnementer købes som et årligt abonnement og faktureres forud. Ved udløbet af perioden forlænges abonnementet automatisk med en ny periode ud fra den til enhver tid gældende prisliste, hvis ikke abonnementet opsiges eller opgraderes af køberen. Abonnementet kan kun opsiges skriftligt, med en måneds varsel til udløbet af abonnementsperioden.

Annullering af eller udvidelse af abonnementet aftales ved at kontakte Fortælletids administration via email eller gennem Fortælletid.dk.

2.

Fortrydelsesret

I overensstemmelse med lov om fjernsalg har abonnenten 14 dages fortrydelsesret på køb regnet fra og med den dato. Købet registreres hos Fortælletid.dk. Fortrydelsesretten fortabes, så snart abonnenten påbegynder brugen af Fortælletid.dk. Hvis abonnenten ikke benytter sit login og fortryder sit køb, skal dette meddeles skriftligt til Fortælletid via kontaktformularen på Fortælletid.dk eller fra gyldig e-mailadresse inden 14 dage fra oprettelse.

Prøveperiode på Fortælletid.dk’s gratiskanal

Det er altid muligt at få adgang til en prøveperiode gennem personlig aftale med Fortælletid før abonnement oprettes. Med prøveperiode får den enkelte skole et prøve-login, som er gratis i fire uger og gælder til Fortælletid.dks prøvekanal. Den enkelte skoles prøve-login bliver automatisk overført til et fuldt betalingsabonnement efter de fire ugers prøveperiode. Det er den enkelte skoles ansvar at framelde sig prøveperioden skriftligt inden de fire prøveugers ophør, hvis skolen ikke ønsker at overgå til et fuldt betalingsabonnement.

Fortælletid, pligter og rettigheder

Person- og institutionsoplysninger behandles og opbevares i overensstemmelse med gældende ret. Fortælletid.dk forbeholder sig retten til at kunne ændre priser og vilkår. Ændrede priser og vilkår skal meddeles abonnenten via e-mail. Ændringer bliver gældende i efterfølgende abonnementsperiode for abonnenter og straks for nytegnede abonnementer. Fortælletid har ret til at kommunikere med abonnenter via post, telefon, SMS, MMS eller e-mail med information om tilbud, ændringer eller andet som gælder Fortælletid.dk

Fortælletid.dk er ikke ansvarlig for eventuelle forstyrrelser på internettet eller mobilnettet.

Abonnenten kan bruge Fortælletid.dk, mandag til fredag i tidsrummet 8-16. Fortælletid.dk giver dog ingen garanti for, at tjenesten altid er fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der opstår forstyrrelser eller afbrydelser i brugen af Fortælletid.dk, har Fortælletid lov at forsøge at løse problemet, uden at dette skal anses for at være brud på aftalen med abonnenten.

Fortælletid har endvidere ret til, i rimeligt omfang, at lukke tjenesten midlertidigt i tilfælde af opdatering af sitet. Dette vil fortrinsvis ske uden for almindelig skoletid, samt i skoleferier.

Fortælletid.dk har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter disse vilkår til tredjemand.

3.

Abonnentens ansvar

Fortælletids tjeneste Fortælletid.dk må alene benyttes af abonnenten til dennes undervisningsmæssige og skolerelaterede brug. Fortælletid.dk må kun bruges inden for den enkelte institutions matrikel og i særlige tilfælde til specielle arrangementer uden for skolens matrikel med undervisningsmæssig formål – tilladelse til dette skal skriftligt godkendes af Fortælletid.dk’s administration.

Abonnenten må ikke fremvise i offentlighed, kopiere, udlåne eller udleje indhold fra Fortælletid.dk. Abonnenten må ikke, hverken helt eller delvis, kopiere hverken videomateriale eller undervisningsmateriale fra Fortælletid.dk til eget eller andres brug. Misbrug af dette vil medføre sagsanlæg.

Abonnenten har pligt til at ændre sine personlige oplysninger hos Fortælletid, fx ved oprettelse af ny e-mailadresse eller ved brug af nyt kreditkort eller EAN-nummer.

Alle personlige oplysninger kan ændres ved at kontakte Fortælletids administration.

4.

Force Majeure

Fortælletid er uden ansvar for fejl og mangler, der beror på omstændigheder uden for Fortælletids kontrol, og som Fortælletid ikke kunne have forudset, da aftalen blev indgået, og hvis følger Fortælletid ikke kunne have undgået eller forhindret.

Aftalebrud

Fortælletid har ret til at hæve aftalen med en abonnent med umiddelbar virkning, hvis abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser, eller hvis det i øvrigt konstateres- eller der er begrundet mistanke om, at en abonnement ikke opfylder denne aftales vilkår. En eventuel tvist mellem Fortælletid og abonnenten skal parterne i første omgang forsøge at løse i mindelighed. Hvis parterne ikke kan enes, kan abonnenten indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet såfremt sagen opfylder betingelserne herfor. Enhver af parterne kan ligeledes indbringe tvisten for de almindelige danske domstole, idet værneting i så tilfælde er aftalt til Københavns Byret.

5.

Fortælletids app

Fortælletids app kan downloades i Appstore og Playstore.

Ved køb af abonnement hos Fortælletid, kan denne benyttes gratis. Eleverne kan downloade og benytte koder i appen, koder som læreren giver dem, til specifikke historier, der så kan bruges såkaldt Flipped Classroom.

6.

Abonnenten erklærer sig, ved ibrugtagning, enig i vilkårene for levering og abonnement hos Fortælletid.

Kontakt os på kontakt@fortaelletid.dk eller på tlf.: 26 28 21 26 – så hjælper vi jer i gang på Fortælletid.