Slaget ved Dybbøl

Prøjserne kom og stillede deres kanoner op. Snart måtte danskerne sande, at Dybbøl Banke nok ville blive udfordret. Hvor galt det ville gå, anede ingen dog…

Fortæller: Kristian Jørgensen