Taus Toft Christiansen

Mit navn er Taus og jeg læser historie. Det gør jeg ikke kun fordi historien er vigtig i sig selv, men også fordi jeg tror på, at vores historie er en kilde til at forstå andre mennesker, andre steder, andre tider – og os selv. Derfor fortæller jeg også historier: Jeg elsker at fortælle historier om magt, indflydelse og forhandlinger – men også deres bagside: Historier om indignation, nederlag og ignorance – og hvordan mennesker historisk har kunnet vende eksklusion til inklusion: På dén måde bliver vores fortid et redskab til at handle i vores samtid.